Office polivalent

Espai amb instal·lació elèctrica renovada, dotada de punts de llum per lectura, lluminàries ambient, endolls i audiovisuals. Il·luminació combinada per a cada ús.

Obra certificada amb Luxòmetre, equip HT i Fluke.